TIẾN ĐỘ DỰ ÁN T5/2017

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án The Arena Cam Ranh tháng 5 năm 2018

 

Tòa Light The Arena Cam Ranh nhìn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành

Tòa Light The Arena Cam Ranh nhìn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành

[Quay lại]Các tin liên quan

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN T1/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN T10/2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN T3/2017

ARENA CAM RANH CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 6/2018

CHAT VỚI CHÚNG TÔI