Chính sách bảo mật

Arena-baidaicamranh.vn luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn và đó là lý do Arena-baidaicamranh.vn tạo ra bản tuyên bố này để thể hiện cam kết bảo mật thông tin cho người dùng và người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập thông tin người dùng cung cấp

Một số Dịch vụ của Arena-baidaicamranh.vn yêu cầu người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ. Để kết nối sử dụng các Dịch vụ này, Arena-baidaicamranh.vn có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ. Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật này. Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web có thể được lưu trữ tại trụ sở chính hoặc văn phòng của chúng tôi và / hoặc thông tin cá nhân có thể được lưu trữ tại một số địa điểm nhất định. máy chủ hiện có hoặc không xác định cho mục đích vận hành và phát triển trang web và dịch vụ của chúng tôi.

arena-baidaicamranh.vn thu thập thông tin trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ

Chúng tôi thu thập thông tin về các dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng chúng. Thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị – chẳng hạn như kiểu phần cứng, số IMEI và các số nhận dạng thiết bị duy nhất khác.
  • Thông tin vị trí – chẳng hạn như tín hiệu GPS của thiết bị của bạn hoặc thông tin về các điểm phát sóng WiFi và tháp di động gần đó có thể được truyền cho chúng tôi khi bạn sử dụng một số Dịch vụ nhất định.
  • Thông tin khác – về việc bạn sử dụng Dịch vụ như các ứng dụng bạn truy cập.

Sử dụng thông tin người dùng

  • Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ; Tiếp xúc và trao đổi với người dùng thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà website của chúng tôi cung cấp.
  • Gửi cho bạn thông tin về các chính sách, dịch vụ của chúng tôi và những thay đổi trong chính sách, dịch vụ hoặc thông tin khuyến mại.
  • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc người dùng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp, khiếu nại phát sinh.
  • Cho phép bạn sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân để liên hệ và được người dùng khác liên hệ thông qua các trang web hoặc trang web được ủy quyền.

Lưu trữ thông tin cá nhân

  • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ đặt tại các trung tâm dữ liệu của chúng tôi tại Việt Nam.
  • Khoảng thời gian lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật và mục đích lưu trữ dữ liệu của chúng tôi.

Liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được đặt với mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Arena-baidaicamranh.vn không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác.

Liên hệ và trao đổi thông tin

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp có sự thay đổi hoặc phát hiện sử dụng bất hợp pháp địa chỉ e-mail, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.